Hallitus

-

Puheenjohtaja

Risto Montonen

-

Varapuheenjohtaja

Mikko Äijänen-

Jäsenet

Anneli Orbinski, Jaakko Sääskilahti, Arja Otsala, Piia Kovanen, Pentti Jääskeläinen ja Arja Taipale

Varajäsenet Arja Tarvainen, Kari Lamberg

-


Hallituksen sihteeri toiminnanjohtaja

Sari Puttonen

-

Tilintarkastajat Tilintarkastus Riuttanen Oy

”Yhdistyksemme tarkoituksena on Suomen Setlementtiliitto ry:n jäsenenä ja sen toimintaperiaatteiden mukaisesti edistää ja herättää yhteiskunnallista vastuuntuntoa ja luoda luottamusta eri aloilla toimivien ihmisten kesken."

Hallitus edustaa yhdistystä, hoitaa yhdistyksen omaisuutta ja taloutta, sekä valvoo Setlementin ja yhdistyksen ylläpitämän Lievestuoreen kansalaisopiston toimintaa ja toimintoja.

Hallituksen jäsenet keskustelevat mielellään yhdistystä koskevista asioista ja ottavat vastaan niin ruusut kuin risutkin toiminnan kehittämiseksi.