Minä Kuulun Laukaaseen on Laukaan ja Lievestuoreen kansalaisopistojen
yhteinen laatu- ja kehittämishanke.

Hankkeen tavoitteena on parantaa
opistojen välistä yhteistyötä ja lisätä opistojen tunnettuutta sekä
yhteisöllisyyttä koko Laukaan kunnan alueella. Ajatuksena on myös saada
ihmisten ääntä kuuluviin, yli välimatkojen ja ympäri kuntaa. Podcastit
ovat molempien opistojen ideoimia ja toteuttamia haastatteluja ja
tuokiokuvia kaikesta opistoihin ja niiden toimintaan liittyvästä.
Samalla kehitetään ja tiivistetään opistojen välistä yhteistyötä.
Hankkeen ja sen jatkon rahoittaa Opetushallitus ja kesto on vuoden 2024
kesäkuun loppuun.