Lyhde 1.2.2009 - 31.12.2012

LYHDE -projekti oli yleishyödyllinen kehittämishanke, jota rahoitti Euroopan maaseudun kehittämisen maaseuturahasto.

Hankkeessa oli tavoitteena avoimen kansalaistoiminnan tukeminen, yhdistysten verkostoitumisen ja yhteistoiminnan koordinointi ja edistäminen eri sektoreiden kanssa. Hankkeessa parannettiin Lievestuoreen kylän viihtyisyyttä ja asukkaiden osallisuutta, lisättiin huomiota uusiin asukkaisiin ja heidän aktivointiinsa toimimaan yhdistyksissä. Lisäksi vastattiin nuorten harrastus- ja ajanviettotarpeisiin. Hankkeen tuloksena syntyi toimiva malli, jossa julkinen palvelu, yksityissektori ja yhdistykset saatiin toimimaan yhdessä tehokkaasti ja kylän elinkelpoisuutta edistävällä tavalla.

Lisätietoja Lyhteen toiminasta saat

Piia Kovaselta

piia@lievestuorela.fi

Hankkeen loppuraportti saatavissa Lievestuoreen kansalaisopistolta.

LYHDE -projekti on yleishyödyllinen kehittämishanke, jota rahoittaa Jyväsriihi ry.
Hankkeessa on tavoitteena avoimen kansalaistoiminnan tukeminen, yhdistysten verkostoitumisen ja yhteistoiminnan koordinointi ja edistäminen eri sektoreiden kanssa. Hankkeessa parannetaan Lievestuoreen kylän viihtyisyyttä ja asukkaiden osallisuutta, lisätään huomiota uusiin asukkaisiin ja heidän aktivointiinsa toimimaan yhdistyksissä. Lisäksi vastataan nuorten harrastus- ja ajanviettotarpeisiin. Hankkeen tuloksena syntyy toimiva malli, jossa julkinen palvelu, yksityissektori ja yhdistysten toiminta saadaan toimimaan yhdessä tehokkaasti ja kylän elinkelpoisuutta edistävällä tavalla.
Lisätietoja Lyhteen toiminasta saat Piia Kovaselta, piia@lievestuorela.fi

lyhdemaaseutu.jpglyhderiihi.jpgleader_100x100.jpg