Lievestuoreen Jälkkäri on suunnattu 1-2- luokkalaisille lapsille ja 1-5- luokkalaisille erityistä tukea tarvitseville. Lievestuoreen Setlementti ry järjestää toiminnan yhdessä Laukaan kunnan kanssa Lievestuoreen kansalaisopiston tiloissa. Toimintaa tarjotaan jokaisena arkipäivänä. Jälkkäripäivä sisältää monen moista puuhailua askartelun, liikunnan, ulkoilun ja leikin merkeissä. Jälkkärissä on päivittäinen välipala, ohjattua ja vapaata toimintaa, sekä rauhallinen hetki läksyjen tekoa varten. Toimintaan voi hakea valtakunnallisella aamu- ja iltapäivätoiminnan hakulomakkeella. Hakulomake


Aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevan lainsäädännön ja opetushallituksen antamien perusteiden mukaan toiminnan tavoitteena on kehittää lapsille aiempaa suunnitelmallisempia, laadukkaampia ja turvallisempia oppimis- ja kasvuympäristöjä. Aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on turvata lapselle ennen ja jälkeen koulupäivän tervettä kasvua ja kehitystä tukevat olosuhteet sekä aikuisen läsnäolo. Pyrkimyksenä on näin vähentää lasten yksinoloa ja lisätä turvallisuutta. Tämä tavoite velvoittaa kaikkia aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisessä ja toteuttamisessa mukana olevia.
(Opetushallituksen antamat toiminnan perusteet (annettu 27.2.2004) tulivat voimaan 1.8.2004 ja uudistetut perusteet 1.8.2011.)

Sivistyslautakunnan vahvistama hinta on

130 €/kk tai

90€/kk jos käyntipäiviä on alle 12/kk.


Jälkkärin puh. nro 040 727 5035

tai

toimisto puh. nro 040 734 9392

S-posti: lapset@lievestuorela.fi