Lievestuoreen Jälkkäri on suunnattu 1-2- luokkalaisille lapsille ja 1-5- luokkalaisille erityistä tukea tarvitseville. Lievestuoreen Setlementti ry järjestää toiminnan yhdessä Laukaan kunnan kanssa Lievestuoreen kansalaisopiston tiloissa. Toimintaa tarjotaan jokaisena arkipäivänä. Jälkkäripäivä sisältää monen moista puuhailua askartelun, liikunnan, ulkoilun ja leikin merkeissä. Jälkkärissä on päivittäinen välipala, ohjattua ja vapaata toimintaa, sekä rauhallinen hetki läksyjen tekoa varten. Toimintaan voi hakea valtakunnallisella aamu- ja iltapäivätoiminnan hakulomakkeella.Hakulomake
Aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevan lainsäädännön ja opetushallituksen antamien perusteiden mukaan toiminnan tavoitteena on kehittää lapsille aiempaa suunnitelmallisempia, laadukkaampia ja turvallisempia oppimis- ja kasvuympäristöjä. Aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on turvata lapselle ennen ja jälkeen koulupäivän tervettä kasvua ja kehitystä tukevat olosuhteet sekä aikuisen läsnäolo. Pyrkimyksenä on näin vähentää lasten yksinoloa ja lisätä turvallisuutta. Tämä tavoite velvoittaa kaikkia aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisessä ja toteuttamisessa mukana olevia.
(Opetushallituksen antamat toiminnan perusteet (annettu 27.2.2004) tulivat voimaan 1.8.2004 ja uudistetut perusteet 1.8.2011.)

Kasvun ja oppimisen lautakunnan vahvistama hinta on 120 €/kk tai 80€/kk jos käyntipäiviä on alle 12/kk.

Kasvun ja oppimisen lautakunnan pöytäkirja

Ohjaajat saa kiinni:

P. Jälkkäri 040-727 5035 tai toimisto 040-734 9392

S-posti: lapset@lievestuorela.fi