JOPO

JOPO - VAIHTOEHTOINEN TAPA
SUORITTAA PERUSKOULU

JOPO (joustava perusopetus) on työelämäpainotteinen
ja toiminnallinen tapa suorittaa peruskoulun
8. tai 9. vuosiluokka.

JOPO-toiminnan tarkoituksena
on tukea nuoria saattamaan
peruskoulu päätökseen ja ehkäistä koulutuksesta
poisjäämistä peruskoulun jälkeen.


Opetus toteutetaan perusopetuksen
opetussuunnitelman mukaisesti, ja JOPO-oppilaiden
viikkotuntimäärä on sama kuin
muillakin yläkoulun oppilailla. JOPO-toimintaa
on kymmenillä eri paikkakunnilla
ympäri Suomen.

Ryhmän toiminnasta vastaa tiimi, johon

kuuluu JOPO-opettaja, joka toimii tiiminvetäjänä,

sekä erityisopettaja ja aineenopettaja.
Työparinaan heillä on Lievestuoreen
Setlementti ry:n lasten ja nuorten erityisohjaaja.

Tiimi toimii moniammatillisesti tukenaan Laukaan sosiaalitoimi, vapaa-aikatoimi,

sekä Lievestuoreen Setlementti, joka on aktiivisesti mukana
JOPO:n toiminnassa ja kehittämisessä.

JOPO toimi Lievestuoreen Setlementin tiloissa vuosina 2010-2017.

Lisätietoja:
JOPO-ope Markku Jaakkola