nuoku.jpeg

Nuorisokulttuuri kyläyhteisön voimavarana (NUOKU)  1.9.2010-31.10.2012

Oli Lievestuoreen Setlementti ry:n hallinnoima moniammatillinen yhteistyöprojekti, jonka tavoitteena olivat.

1. Lievestuorelaisten 11-16-vuotiaiden lasten ja nuorten yhteisöllisyyden ja osallisuuden lisääminen ja kyläyhteisön voimaannuttaminen kulttuurin ja taiteen keinoin.

2. Luoda ja vakiinnuttaa käytäntöön työmuotoja, jotka lisäävät yksilöiden osallisuutta, monitasoista hyvinvointia (fyys., psyyk. ja sos.) sekä ulkopuoliset toimijat verkostoivaa toimintakulttuuria.

3. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin kasvaminen, kehittyminen ja kehittäminen, ja tämän myötä yhtenäisen, positiivisen nuorisokulttuurin synnyttäminen paikkakunnalle.

NuoKu
1.9.2010-31.5.2012
NUORISOKULTTUURI KYLÄYHTEISÖN VOIMAVARANA
-projekti käynnistyi 1.9.2010
Projekti on Lievestuoreen Setlementti ry:n hallinnoima moniammatillinen yhteistyöprojekti.
Tavoitteena on:
- Lievestuorelaisten 11–16-vuotiaiden lasten ja nuorten yhteisöllisyyden ja osallisuuden lisääminen
ja kyläyhteisön voimaannuttaminen kulttuurin ja taiteen keinoin.
- luoda ja vakiinnuttaa käytäntöön työmuotoja, jotka lisäävät yksilöiden osallisuutta, monitasoista
hyvinvointia (fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista), sekä ulkopuoliset toimijat mukaan ottavaa
toimintakulttuuria Lievestuoreen koulussa (5–9).
- lasten ja nuorten hyvinvoinnin kasvaminen, kehittyminen ja kehittäminen, ja tämän myötä yhtenäisen,
positiivisen nuorisokulttuurin synnyttäminen paikkakunnalle. Hankkeessa pyritään
vastaamaan tähän tarpeeseen yhteisen ymmärryksen, yhteisen kielen, ja uusien työ- ja toimintatapojen
etsimisen avulla.
Edellä mainituilla tavoitteilla pyrimme toimivan yhteistyömallin luomiseen Lievestuoreella eri toimijoiden
kesken.
Lisätietoja toiminnasta projektikoordinaattorilta Joonas Hokkanen puh. 046 559 7677

Hanketta rahoitti Euroopan maaseudun kehittämisen maaseuturahasto. Lisätietoja ja loppuraportti saatavissa Lievestuoreen kansalaisopistolta, opisto@lievestuorela.fi.

leader_100x100.jpg

lyhderiihi.jpglyhdemaaseutu.jpg